Od dnia 14 listopada 2022 r. w Urzędzie Miasta Braniewa, ul. Kościuszki111, 14-500 Braniewo, rozpocznie się przyjmowanie wniosków o zakup preferencyjny węgla.

Formularze wniosków dostępne są: na stronie internetowej www.braniewo.pl

a także w siedzibie Urzędu Miasta w Braniewie w pokoju nr 1.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSKI

TRADYCYJNIE ( druki dostarczone osobiście przez wnioskodawcę):

 • Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Miasta w Braniewie ul. Kościuszki 111,w pokoju nr 1 (parter)

  poniedziałekśroda w godz. od 07.00 do 11.00

  czwartek-piątek od godz. 11.00-15.00

 • w pozostałych godzinach od poniedziałku do piątku wnioski można będzie składać w Sekretariacie Urzędu Miasta w Braniewie ul. Kościuszki 111,w pokoju nr 16 (I piętro).

ELEKTRONICZNIE:

 • Wnioski drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), można składać na adres:

  elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP/6v86b5ddox/skrytka

  W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

KOMU PRZYSŁUGUJE ZAKUP WĘGLA PREFERENCYJNYCH CENACH

Osobom, które:

 • spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego;

 • lub dokonały wpisu do CEEB (w przypadku gdy nie złożyły wniosku o dodatek węglowy).

Maksymalna ilość węgla na jedno gospodarstwo domowe w sezonie grzewczym 2022/2023 wynosi 3 tony:

 • 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022,

 • 1,5 tony do dnia 30 kwietnia 2023.

Maksymalna cena 1 tony węgla wynosić będzie nie więcej niż: 2000,00 zł.

UWAGA: Uruchomienie sprzedaży węgla w asortymentach: groszek, gruby i miał na zasadach preferencyjnych przez Gminę Miasta Braniewa uzależnione będzie od otrzymania węgla od wyznaczonych spółek rządowych. Węgiel nie będzie pakowany w worki.

Punkt dystrybucji węgla będzie prowadzony na terenie CARGOSPED Terminal Braniewo, ul. Błotna 21, 14-500 Braniewo.

Uruchomienie sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych przez Gminę Miasta Braniewa we współpracy z lokalnym składem węglowym CARGOSPED Terminal Braniewo ul. Błotna 21, 14-500 Braniewo poprzedzone zostanie specjalnym komunikatem dla wnioskodawców.

Załączniki do pobrania:

 1. Treść ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
 2. Formularz wniosku o zakup węgla po preferencyjnych cenach;
 3. Opis procedury weryfikacji wniosków na zakup węgla;