Szanowni Mieszkańcy!

Od dnia 30 listopada 2022r. rozpoczynamy sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych w cenie 1699 zł brutto za tonę węgla (dostępny sortyment 8-25mm i 25+mm)

Dystrybucją węgla dla uprawnionych mieszkańców zajmuje się firma

CARGOSPED Terminal Braniewo ul. Błotna 21, 14-500 Braniewo.

Dział Sprzedaży Węgla I piętro pok. nr 202,

tel 552433429 (godziny pracy pon-piąt 8.00-15.00)

 

Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o zakup węgla otrzymają telefoniczną informację z Urzędu Miasta w Braniewie o wyniku weryfikacji wniosku.

 

Odbiór węgla będzie możliwy po dokonaniu zapłaty przelewem na rachunek Urzędu Miasta w Braniewie

nr 76 8313 0009 0036 9006 2000 0690

Braniewsko Pasłęcki Bank Spółdzielczy.

 

W treści przelewu należy wpisać: zapłata za węgiel, imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres nieruchomości.

 

Po otrzymaniu wpłaty Urząd Miasta w Braniewie wystawi fakturę na zakupiony węgiel, którą należy odebrać w Urzędzie, ul. Kościuszki 111 pokój nr 1.

 

Faktura upoważnia do odbioru węgla w wyżej wymienionym składzie opału.

Odbiór węgla w składzie opału będzie uzależniony od dostaw przez PGE Paliwa Sp. z o. o. zamówionego węgla.

  Odbiór opału będzie możliwy jedynie przy wykorzystaniu transportu firmy CARGOSPED, cennik transportu w załączeniu (opłata na miejscu w kasie Cargosped).

   

  Przypominamy, że wnioski o zakup węgla przyjmowane są w Urzędzie Miasta Braniewa ul. Kościuszki111, 14-500 Braniewo pokój nr 1, do dnia 10 grudnia 2022 r.

  Cennik CARGOSPED Terminal Braniewo

  Raport z badań - Col 8-25mm

  Raport z badań - Col 25+mm