Od rozpoczęcia projektu WaterMan, które miało miejsce na początku stycznia 2023 roku odbyło się już kilka spotkań online, w których uczestniczyli wszyscy partnerzy z 6 krajów.

Projekt WaterMan, który Miasto Braniewo realizuje wspólnie z partnerami m.in. ze Szwecji, Danii i Litwy oraz Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk i Politechniką Gdańską - wkroczył w fazę realizacji.

Za nami podpisanie umów, w związku z czym nadeszła pora na podział ról, doprecyzowanie zadań i ustalenie terminów ich realizacji. Tym celom służyło spotkanie, które odbyło się 26 stycznia 2023 r., w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta w Braniewie, Miejskiego Ośrodka Sportu ZATOKA, Wodociągów Miejskich, Politechniki Gdańskiej oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Wśród zaplanowanych i omówionych podczas spotkania zadań, można wymienić:

- zbieranie inspiracji do lokalnych modelowych strategii ponownego wykorzystania wody,

- wypracowanie zestawu metod i narzędzi służących opracowaniu lokalnych strategii modelowych,

- przeprowadzenie badań przygotowawczych służących opracowaniu lokalnych strategii ponownego wykorzystania wody (m.in. inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej),

- ponadnarodowe współtworzenie lokalnych strategii modelowych i działań pilotażowych (w tym stworzenie panelu międzynarodowych ekspertów regularnie doradzających partnerom),

- projektowanie, testowanie i ocena lokalnych środków ponownego wykorzystania uzdatnionej wody (m.in. ponowne wykorzystanie wody z basenu miejskiego),

- projektowanie, testowanie i ocena lokalnych środków recyrkulacji zatrzymanej wody (m.in. miejski ogród deszczowy w pobliżu basenu miejskiego).

Istotą tego spotkania było także przygotowanie do wdrażania pilotaży, które będą przeprowadzone przez zespół Politechniki Gdańskiej na terenie Miasta Braniewa. W ramach tego punktu omówiono zakres przygotowań do pilotażu, role poszczególnych partnerów dla tego zadania i podział odpowiedzialności oraz budżet niezbędny do realizacji zadania. Omówiono też obowiązki wszystkich stron dotyczące działań komunikacyjnych i informacyjnych, prowadzenie niezbędnej promocji na stronach internetowych oraz na profilach społecznościowych i inne dozwolone formy popularyzacji działa oraz ich efektów szerokiemu gronu odbiorców.

Rozmowy także dotyczyły raportowania w systemie BAMOS+, ogólnych zasad jakie należy przestrzegać oraz płatności i ich form.

 

Partnerzy wymienili się także kontaktami i po kilku godzinach zakończono robocze spotkanie.

 

pp

kk

jj