Program rządowy „Moje boisko ORLIK 2012”
Całkowity koszt: 1 149 980,72 zł

  • Wysokość dofinansowania:
  • Ministerstwo Sportu 333 000,00 zł (28,96 %)
  • Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 333 000,00 zł (28,96 %)
  • Wkład własny: 483 980,72 zł (42,08%)