Planowany zakres rzeczowy:

 • Przedmiotem inwestycji jest budowa mostu drogowego nad rzeką Pasłęką - w połączeniu dróg gminnych- ulicy Przemysłowej i PCK (55 m)
 • przedłużenie ulicy Przemysłowej z dojazdem do oczyszczalni ścieków jako ciąg pieszo-jezdny (205,8m)
 • połączenie ruchu pieszego z mostu do ul. Nadbrzeżnej- schody terenowe ze zjazdem dla wózków- 2,58m szer.

projektowany most:

 • nośność do 40 ton, klasa B
 • rozpiętość (teoretyczna) 55,00 m
 • szerokość całkowita 13,42m
 • jezdnia o szer. 6,6 m
 • zabudowa chodnikowa 2,51m
 • prześwit miedzy lustrem wody a dołem mostu 4,6m
 • odwodnienie mostu
 • nawierzchnia jezdni dwuwarstwowa z asfaltu lanego modyfikowanego oraz mieszanki grysowo-matyksowej
 • nawierzchnia chodnika z preparatów epoksydowo – poliuretanowych o gr. 6mm
 • chodniki na dojściach do mostu z kostki betonowej 8 cm
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu – bariery o klasie powstrzymania H2 i N2
 • Projekt wymaga usunięcia kolizji instalacji sieciowych
 • Zaprojektowano oświetlenie jako iluminacja mostu

Projektowany most służy do obsługi ruchu lokalnego oraz umożliwia alternatywny dojazd z pominięciem mostu na drodze krajowej nr 54.
Zaprojektowany most jest obiektem jednoprzęsłowym, swobodnie podpartym o dźwigarach stalowych, łukowych. Przyczółki projektuje się jako konstrukcje żelbetowe, pełnościenne. Przyczółki posadowiono na palach dużych średnich (1500mm).