Program rządowy „Moje boisko ORLIK 2012”
Całkowity koszt: 1 112 404,58 zł
Wysokość dofinansowania:

  • Urząd Wojewódzki 333 000,00 zł (29,94%)
  • Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 333 000,00 zł (29,94%)
  • Wkład własny: 446 404,58 zł (40,12 %)

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011
Całkowity koszt: 530 622,84 zł

  • Wysokość dofinansowania: 265 300,00 (50%)
  • Wkład własny: 265 322,84 zł (50%)

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011
Całkowity koszt: 332 300,00 zł

  • Wysokość dofinansowania: 161 100,00 zł (48,48%)
  • Wkład własny: 171 200,00 zł (51,52 %)

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki –„Kontrakt wojewódzki”
Całkowity koszt: 235 549,00 zł

  • Wysokość dofinansowania: 203 477 zł (86,38%)
  • Wkład własny: 32 072 zł (13,62%)

Bank Gospodarstwa Krajowego – „Fundusz dopłat” dotacja na mieszkania socjalne
Całkowity koszt: 4 255 429,06 zł
Wysokość dofinansowania: 697 678,99 zł (16,40%)

  • Wkład własny: 3 557 750,07 zł (83,60 %)