Drukuj
Kategoria: Nieruchomości na sprzedaż
Odsłony: 45

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną położonych w Braniewie, przy ul. Maratońskiej w obrębie nr 5, mające urządzoną w Wydziale Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00018780/0.


działka nr 202/3 o powierzchni 1405 m² Cena wywoławcza 140 500,00 zł. Wadium 25 200,00 zł
działka nr 202/17 o powierzchni 1431 m² Cena wywoławcza 140 310,00 zł. Wadium 25 150,00 zł
działka nr 202/18 o powierzchni 1413 m² Cena wywoławcza 140 130,00 zł. Wadium 25 100,00 zł
działka nr 202/19 o powierzchni 1219 m² Cena wywoławcza 121 900,00 zł. Wadium 21 900,00 zł
działka nr 202/20 o powierzchni 1132 m² Cena wywoławcza 113 200,00 zł. Wadium 20 300,00 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 09.09.2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki
111 (pokój nr 25). Nieruchomości objęte przetargiem były przedmiotem pierwszego ustnego przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 03.06.2022. Komisja stwierdziła, iż w wyznaczonym terminie nie złożono
żadnej oferty, nikt nie wpłacił wadium, w związku z tym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 05.09.2022r. na rachunek bankowy
Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie
nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.


Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10, 55 644 01 12. Ogłoszenie umieszczono na
tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej:
http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/artykuly/120/nieruchomosci-do-sprzedazy, http://www.braniewo.pl/dlamieszkancow/
nieruchomosci-na-sprzedaz, www.otoprzetargi.pl