Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 67/2021 z dnia 24 maja 2021r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze 136/43, położonej w Braniewie, przy ul. Kościuszki w obrębie nr 3, z przeznaczeniem na parking, mającą urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00013616/5.

Działka nr 136/43 o pow. 435m² cena wywoławcza 47 500,00 wadium 4 750,00

Przetarg odbędzie się w dniu 02.07.2021r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 28.06.2021r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 12. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/

 

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 60/2021 z dnia 17 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 59/2021 z dnia 17 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.