BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w Braniewie, przy ul. Sportowej w obrębie nr 5,mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00018780/0.

  • 202/3 o powierzchni 1405cena wywoławcza 140 500,00 zł wadium 25 200,00

  • 202/17 o powierzchni 1431cena wywoławcza 140 310,00 zł wadium 25 150,00

  • 202/18 o powierzchni 1413cena wywoławcza 140 130,00 zł wadium 25 100,00

  • 202/19 o powierzchni 1219cena wywoławcza 121 900,00 zł wadium 21 900,00

  • 202/20 o powierzchni 1132 cena wywoławcza 113 200,00 zł wadium 20 300,00

Przetarg odbędzie się w dniu 03.06.2022r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 30.05.2022r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomoscihttp://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 56/2022z dnia 01kwietnia 2022 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 55/2022z dnia 01kwietnia 2022 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone
Zarządzenie Nr 58/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

 

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone
Zarządzenie Nr 57/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.