Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 99/2020 z dnia 19.06.2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 89/2020 z dnia 01.06.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 62/2020 oraz 63/2020 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Braniewo, dnia 23.03.2020 r.

MKA.6840.6-2.2018.AS

 

OGŁOSZENIE

o odwołaniu piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomościami

Burmistrz Miasta Braniewa na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 65 z późn. zmianami) niniejszym informuje, o odwołaniu ogłoszonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Królewieckiej, stanowiącej działkę ew. nr16/22obr. 1, będącej własnością Gminy Miasta Braniewa.

Przetarg miał odbyć się w budynku Urzędu Miasta Braniewa przy ul. Kościuszki 111 w dniu26.03.2020r. o godz. 10ºº.

UZASADNIENIE

Powodem odwołania przetargu jest podjęta w trosce o zdrowie mieszkańców i porządek publiczny decyzja o ograniczeniu obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Braniewa.

KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Braniewa, informuję iż począwszy od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania nie będą odbywały się akty notarialne w których stroną jest Gmina Miasta Braniewa

(ograniczenie dotyczy to również aktów już umówionych)