Rybactwo

Skatepark ul. Łąkowa w Braniewie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", działanie "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność"
Kwota realizacji 769 000,00 zł


W roku 2016 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa i wydane pozwolenie na budowę. Obiekt z przeznaczeniem na  funkcję rekreacyjną głównie dla młodzieży jeżdżącej na deskorolkach, rolkach czy rowerach BMX, dlatego podczas projektowania czynny udział brały osoby zainteresowane korzystaniem z planowanego obiektu.

Całkowita powierzchnia utwardzona zaprojektowanego skateparku to  905 m2. obiekt ma nawierzchnię betonową z umieszczonymi na niej przeszkodami w formie elementów żelbetowych wtopionych w posadzkę w sposób umożliwiający płynny najazd.
Zestawienie zaprojektowanych urządzeń:
mini rampa half pipe H150, quarter pipe, zjazd + poręcz + grindbox, bank łukowy + 2 x corner, zjazd + poręcz + schody, zjazd + gap + grindbox, piramida, grindbox prosty, shell, wulkan, bank ramp + grindbox, grindbox łukowy, grindbox prosty, poręcz
    Strefa odpoczynku to siedziska w formie żelbetowych stopni z okładziną z elementów drewnianych.
Projektant opracował również oświetlenie obiektu i odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej.

Dokumentację projektową opracowała firma EURO-PROJEKT Zbigniew Kuśmierz z Elbląga.
Wykonawca robót to firma DOMBUD Sp.j. z Gliwic.
Nadzór inwestorski firma EKO-INWEST z Elbląga

tablica pamiątkowa

20180702 121132

20180705 111606

a 7

a 12

Rybactwo