Logo RYBACTWO I MORZE, Unia Europejska Europejski Fundusz Morski i Rybacki

W dniu 23 stycznia 2020 r podpisano umowę o dofinansowanie na realizację zadania pn Montaż elementów małej architektury na terenie amfiteatru miejskiego w Braniewie”. Jest to trzeci pozytywnie oceniony wniosek w ramach działania „ Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wartość projektu to 18 337,88 z czego dofinansowanie wynosi 14 880,00 zł i wyczerpuje tym samym maksymalny limit dofinansowania przysługujący na jednego beneficjenta (300 tys). W ramach tego projektu, w przyszłym roku zostaną wymienione ławki oraz kosze na ternie parku przy amfiteatrze (dawny cmentarz św. Jana) oraz zainstalowane zostanie samoobsługowa stacja naprawy rowerów z kompletem niezbędnych narzędzi do samodzielnej naprawy rowerów. Jest to pierwsze takie urządzenie w naszym mieście i z pewnością będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem rowerzystów.

IMG 20200527 094935

IMG 20200527 094655

IMG 20200527 094649

IMG 20200527 094641

IMG 20200527 094630

IMG 20200623 091712

IMG 20200623 091727

IMG 20200623 091748\

IMG 20200623 091813

IMG 20200623 091832

IMG 20200623 091840

IMG 20200623 091854