Opłaty w Strefie Płatnego Parkowania w Braniewie

 

Bilet parkingowy:

1. 1-sza godzina - 0,50 zł

2. 2-ga godzina - 1,00 zł

3. 3-cia godzina - 1,00 zł

4. Za 4 i kolejną godzinę - 1,50 zł

 

Abonament postojowy:

1. tygodniowy, uprawniający do parkowania w ciągu jednego tygodnia - 25,00 zł

2. dwutygodniowy, uprawniający do parkowania w ciągu dwóch tygodni - 40,00 zł

3. miesięczny, uprawniający do parkowania w ciągu jednego miesiąca - 60,00 zł

Posiadaczom Braniewskiej Karty Dużej Rodziny przy zakupie abonamentu postojowego przysługuje zniżka wysokości 20%.

 

Identyfikator postojowy mieszkańca ul. Fromborskiej i ul. Świętojańskiej, który może nabyć osoba na stałe zameldowana lub na pobyt czasowy na w/w ulicach, będąca właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu oraz osoba na stałe zameldowana lub na pobyt czasowy i korzystająca z pojazdu na podstawie aktualnej umowy leasingowej, uprawniający do w rejonie stałego i czasowego miejsca zamieszkania w ciągu kwartału:

1. Za pierwszy pojazd - 0,00 zł

2. Za każdy kolejny pojazd - 50,00 zł

 

Parkowanie przez osoby niepełnosprawne kierujące pojazdami oraz osoby kierujące pojazdami i przewożące osoby niepełnosprawne, na oznaczonych, zastrzeżonych miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych, na podstawie aktualnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej (parkowanie w innych miejscach w strefie wymaga wniesienia opłaty) - Bezpłatnie

 

Opłata dodatkowa za nieopłacone parkowanie:

1. Uiszczona w tym samym lub następnym dniu roboczym - 25,00 zł

2. Uiszczona po ww. terminie - 50,00 zł

 

Do kontroli opłacenia parkowania w strefie parkingu upoważnieni są pracownicy Agencji Ochrony DOGMAT.

 

Opłaty w strefie płatnego parkowania w Braniewie

obowiązują przez cały rok w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00,

z wyłączeniem dni świątecznych oraz wolnych od pracy.

 

Więcej informacji w załączniku. 

 

Kontakt:

Sekretariat Urzędu Miasta w Braniewie tel.: 55 644 0102