Na zdjęciu widać kościół pw. św. Katarzyny w Braniewie

Braniewo uzyskało prawa miejskie dwukrotnie: w 1254 i na prawie lubeckim w roku 1284. Jest jednym z najstarszych miast Polski i najstarszym na Warmii. Braniewo było pierwszą stolicą Warmii. Braniewo zapisało się także jako jeden  z najważniejszych ośrodków szkolnictwa i nauki w Polsce. Przez lata miasto nazywano „Atenami Północy”.

 W 1565 r. kardynał Stanisław Hozjusz sprowadził do Braniewa jezuitów. To oni założyli tu pierwsze w Polsce kolegium, seminarium diecezjalne  oraz papieskie, które zapewniło miastu międzynarodową sławę. 12 czerwca 1812 przez Braniewo przejeżdżał Napoleon. Zatrzymał się na krótko przed ratuszem, wysłuchał dzwonu  rozbrzmiewającego z kościoła p.w. św. Katarzyny i stwierdził, że chciałby go mieć w Paryżu. Dzwon ten, „dźwiękowy świadek przeszłości Braniewa”, wisi do dziś w dzwonnicy klasztoru benedyktynek Korneliműnster w pobliżu Aachen.

II Wojna Światowa

W czasie II wojny światowej miasto zostało zniszczone w 85%.

W Sanktuarium Krzyża Św. znajduje się obraz Św. Trójcy cieszący się sławą cudowności. Wisiał on niegdyś na dębie za miastem. 09 lipca 1626r. został przestrzelany przez szwedzkich żołnierzy a z powstałych otworów wpłynęła krew, co zostało potwierdzone przez wiarygodnych świadków. Zdarzenie to stało się początkiem historii tej świątyni.

Położenie miasta

Braniewo położone jest nad rzeką Pasłęką, która jest cenną ostoją bobrów  i na całej swojej długości objęta jest ochroną  w ramach Europejskiej Sieci NATURA 2000. Na terenie miasta znajduje się najmniejszy w Polsce i jedyny  w województwie ogród botaniczno - zoologiczny ,  zorganizowany ponad 50 lat temu  w średniowiecznej fosie obronnej, na terenie przedwojennego ogrodu botanicznego.

Przez miasto Braniewo przebiegają międzynarodowe szlaki komunikacyjne, które stanowią najkrótsze połączenie Europy Zachodniej z Północno-Wschodnią. W Braniewie nagrywane były sceny do filmu „Wkrótce nadejdą bracia”, reż. Kazimierz Kutz.

Ludzie związani z Braniewem

Bł. Regina Protmann (1552 - 1613) -  braniewianka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny - uznanego przez Stolicę Apostolską za jedno z pierwszych żeńskich zgromadzeń zakonnych o charakterze kontemplacyjno - czynnym. Beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II w 1999 r. Od 2002 r. patronka Braniewa.

Św. Andrzej Bobola (1591 - 1657) - jezuita,  jeden z patronów Polski,  gorliwy misjonarz  i męczennik za wiarę, uczeń i wykładowca braniewskiego Collegium Hosianum.

Wilhelm Killing (1847 - 1923) -  jeden z największych XIX wiecznych matematyków, laureat nagrody Łobaczewskiego, autor m.in. „Analizy przestrzeni nieeuklidesowych”; profesor nadzwyczajny w Liceum Hosianum przez rok jego rektor, kilkuletni przewodniczący Rady Miasta  oraz przewodniczący Rady Parafialnej Kościoła św. Katarzyny.

Kondrad Zuse (1910 - 1995)  - niemiecki inżynier, powszechnie uznawany jako twórca pierwszego na świecie programowalnego komputera. Otrzymał wiele poważnych nagród i wyróżnień, m. in. osiem doktoratów honoris causa. Wzrastał w Braniewie, uczęszczał do humanistycznego Gimnazjum Hosianum.