widok Urzedu Miasta od ul.Olsztyńskiej w Braniewie

Dawniej siedziba starostwa. Reprezentacyjny gmach ceglany wzniesiony w roku 1878 w typowym wówczas stylu dla obiektów  użyteczności publicznej, nawiązujący do form gotyckich