widok z zewnątrz Pałacyk Potockich

Zabytkowy, pochodzący z XVIII wieku obiekt wśród braniewian znany jest jako "pałacyk Potockiego" - od nazwiska fundatora, którym był, w 1719 roku, Teodor Potocki, biskup warmiński.
Do 1945 roku pałacyk spełniał swe pierwotne funkcje - był domem mieszkalnym dla nawróconych na katolicyzm z protestantyzmu mieszkańców Warmii.

Po odrestaurowaniu w obiekcie została umieszczona biblioteka miejska. Od 16 lipca 1992 roku budynek był własnością Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej. Jest to budynek barokowy, parterowy, czteroskrzydłowy, wokół kwadratowego dziedzińca. Obecnie własność osób prywatnych.