Aktualności arrow Aktualności arrow XVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie
XVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie Utwórz PDF Drukuj
Braniewo, 17 kwietnia 2012 r.
OGŁOSZENIEw dniu 24 kwietnia 2012 r. o godz.14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie .

 

 


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji .

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

5. Interpelacje i zapytania .

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok .

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym

obowiązkowym wymiarze godzin .

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/154/97 Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 26 lutego 1997 roku w sprawie lokalizacji targowiska na terenie miasta Braniewa i

uchwalenia regulaminu targowiska .

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania .

10. Sprawy różne .

11. Zakończenie obrad .

 Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie


Tadeusz Barycki

 
© 2015 Oficjalny Serwis Miasta Braniewa
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.