Braniewo położone jest w północno – wschodniej części Polski, w niewielkiej odległości (6 km) od granicy z Obwodem Kaliningradzkim Rosji.

Geograficznie leży na północno - zachodnim skraju Równiny Warmińskiej i Wybrzeża Staropruskiego, tuż przy ujściu rzeki Pasłęki do wschodniej części Zalewu Wiślanego. Miasto położone jest w obszarze klimatu bałtyckiego, charakteryzującego się chłodnymi latami i łagodnymi zimami. Braniewo było miastem województwa elbląskiego. W wyniku nowego podziału administracyjnego kraju miasto należy  do województwa Warmińskiego – Mazurskiego.

Przez miasto Braniewo przebiegają międzynarodowe szlaki komunikacyjne, które stanowią najkrótsze połączenie Europy Zachodniej i Północno – Wschodniej. Należą do nich atrakcyjne szlaki turystyczne: kopernikowski (pieszy z Torunia przez Frombork do Olsztyna), dalekobieżny E9 (pieszy – biegnący wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, Morza Północnego, Morza Bałtyckiego), Trasa Hanzeatycka (rowerowa – biegnąca wokół Morza Bałtyckiego)

Powierzchnia : 1241 ha

 

Branże o największym potencjale rozwojowym:

  • logistyka
  • transport
  • handel
  • turystyka

 

Charakter miasta – turystyczne z dobrze działającą branżą logistyki i przeładunków międzynarodowych

 

WSKAŹNIKI GOSPODARCZE

Liczba podmiotów świadczących usługi biznesowe dla innych podmiotów gosp. - 432

Średni roczny przyrost wartości dochodów z CIT na 1 mieszkańca - 5,7%

Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru na 1000 ludności - 94

Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności - 61

Średni roczny przyrost liczby przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców - 0,9%

Braniewo położone jest w północno – wschodniej części Polski, w niewielkiej odległości (6 km) od granicy z Obwodem Kaliningradzkim Rosji. Geograficznie leży na północno - zachodnim skraju Równiny Warmińskiej i Wybrzeża Staropruskiego, tuż przy ujściu rzeki Pasłęki do wschodniej części Zalewu Wiślanego. Miasto położone jest w obszarze klimatu bałtyckiego, charakteryzującego się chłodnymi latami i łagodnymi zimami. Braniewo było miastem województwa elbląskiego. W wyniku nowego podziału administracyjnego kraju miasto należy  do województwa Warmińskiego – Mazurskiego.

Przez miasto Braniewo przebiegają międzynarodowe szlaki komunikacyjne, które stanowią najkrótsze połączenie Europy Zachodniej i Północno – Wschodniej. Należą do nich atrakcyjne szlaki turystyczne: kopernikowski (pieszy z Torunia przez Frombork do Olsztyna), dalekobieżny E9 (pieszy – biegnący wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, Morza Północnego, Morza Bałtyckiego), Trasa Hanzeatycka (rowerowa – biegnąca wokół Morza Bałtyckiego)

·         Powierzchnia : 1241 ha

WSKAŹNIKI GOSPODARCZE

Liczba podmiotów świadczących usługi

biznesowe dla innych podmiotów gosp.

432

Średni roczny przyrost wartości

dochodów z CIT na 1 mieszkańca [%]

5,7%

Liczba podmiotów gospodarczych 

wpisanych do rejestru na 1000 ludności

94

Liczba podmiotów nowo

zarejestrowanych w rejestrze REGON na

10 tys. ludności

61

Średni roczny przyrost liczby

przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców

[%]

0,9%