Od 30 grudnia  2016 roku w Braniewie funkcjonuje Warmińsko- Mazurska Specjalna  Strefa Ekonomiczna. Starania władz samorządowych przyniosły oczekiwany skutek . Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2016r. rozpoczęły funkcjonowanie „Podstrefy Braniewo”.  W pierwszym etapie  włączono tereny przy ulicy Szkolnej  „Rogity” o wielkości 7,89ha.

Teren położony jest na obrzeżach miasta, przy drodze wyjazdowej do miejscowości Rogity, w pobliżu dworca kolejowego, ramp i terminali przeładunkowych.  

Aktualnie prowadzone są  procedury związane z włączeniem kolejnych terenów inwestycyjnych, których nie brakuje na terenie Braniewa

Pełna treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

strefa e 

LOGOTYP strefa nazwa