Ogłoszenie

 

W dniu 27 sierpnia 2019 roku o godz.9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111, odbędzie się X sesja (sesja nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Sportu ZATOKA w Braniewie stanowiącym załącznik do uchwały nr XVI/84/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 listopada 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015r. poz. 5310)

5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Związek Warmińsko-Mazurskich Miast Pogranicza” i przyjęcia jego statutu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/39/19 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2019-2024.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.

8. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

(-) Jacek Gawryś