Ogłoszenie

 

W dniu 09 października 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111, odbędzie się XI sesja (sesja nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Braniewie.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Braniewa.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Braniewa.

6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

(-)Dariusz Frąckiewicz