OGŁOSZENIE

 

W dniu 06 sierpnia 2018 roku o godz.14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

 

Proponowany porządek obrad :

 

1. Otwarcie obrad .

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/295/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Braniewa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/296/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Braniewa na stałe obwody głosowania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie .

7. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz