Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie organizuje bezpłatne szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WiM 2014-2020.

Aktualna lista szkoleń znajduje się na stronie :  https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/25/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach

Zachęcamy do udziału w szkoleniach.