Kapusta Anna

Imię i Nazwisko: Anna Kapusta

Stanowisko: Zastępca Burmistrza Miasta Braniewa