Małgorzata Gajownik

Imię i Nazwisko: Małgorzata Gajownik

Stanowisko: Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Kontakt: 55 644 24 48