maludzinski marek

Imię i Nazwisko: Marek Maludziński

Stanowisko: Wieloosobowe stanowisko ds. Oświaty

Kontakt: 55 6440114