wynimko marek

Imię i Nazwisko: Marek Wynimko

Stanowisko: Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Obronnych