Smoliniec Joanna

Imię i nazwisko: Joanna Smoliniec

Wykształcenie:

Wiek:

Klub:

Interpelacje i zapytania Radnego 

Interpelacje: interpelacje-radnej-J-Smoliniec.pdf

Odpowiedź: odpowiedz_na_interpelacje_z_dnia_3_stycznia_br.pdf

dot.wniosku-interpelacji_z_dnia_03.01.2019.pdf

odpowiedz_na_interpelacje_z_31.01.2019-smoliniec.pdf

 

Wniosek/interpelacja : wniosek_interpelacja_z_dnia_30.01.pdf

Odpowiedź : odpowiedz_na_wniosek_-_interpelacje_.pdf

Zapytania:

Odpowiedź: