Czwartek, 23-05-2024

dotacja na zakup ekologicznego urządzenia grzewczego lub budowę przyłącza cieplnego bądź gazowego do budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych

Szanowni Państwo,

od 2018 roku sukcesywnie wspieramy mieszkańców Gminy Miasta Braniewa w wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne.

Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Braniewa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne może być udzielona osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych i wspólnotom mieszkaniowym w przypadku gdy ich członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnym systemie ogrzewania.

Wnioskodawca może uzyskać dotację na zakup ekologicznego urządzenia grzewczego lub budowę przyłącza cieplnego bądź gazowego do budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych w wysokości 4.000 zł

Dofinansowaniu podlega:

1) zakup nowych urządzeń grzewczych, które będą trwale związane z obiektem budowlanym:

a) gazowych,

b) elektrycznych,

c) pomp ciepła,

d) kotłów na pellet drzewny

e) olejowych.

2) podłączenie do sieci:

a) ciepłowniczej, realizacja przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej odbywa się na podstawie umowy przyłączeniowej, o której mowa w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 j.t. z późn. zm.) zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie na podstawie wniosku o przyłączenie złożonego przez Beneficjenta w w/w Spółce.

b) gazowej.

 

Wnioskodawca ubiegający się o dotację, składa w Urzędzie Miejskim w Braniewie pisemny wniosek o udzielenie dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z innymi załącznikami.

Termin składania wniosków do 30 maja 2024 roku.

Wszystkie wymagania określają dokumenty opublikowane na stronie bip.braniewo.pl Szczegóły na:

http://archiwum.bip.braniewo.pl/ogloszenia/ochrona-srodowiska/2975-wnioski-o-dofinansowanie-ze-srodkow-budzetu-gminy-miasta-braniewa-kosztow-inwestycji-sluzacych-ochronie-powietrza-23-12-2021-r

bg braniewo 01