Czwartek, 23-05-2024

Informacja o programach : „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” oraz ,,Opieka wytchnieniowa" – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego”

Szanowni Państwo,

informujemy, że Gmina Miasta Braniewa korzysta z dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego”- edycja 2024 oraz  „Opieka wytchnieniowa" – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego”- edycja 2024. Realizatorem zadania na terenie miasta Braniewa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Celem programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Więcej informacji znają Państwo w linku poniżej:
https://www.mops.braniewo.pl/index.php/program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej/program-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

"Opieka wytchnieniowa" ma natomiast za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. https://www.mops.braniewo.pl/index.php/program-opieka-wytchnieniowa/program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2024