Czwartek, 23-05-2024

KOMUNIKAT. Co zrobić z odpadami budowlanymi?

KOMUNIKAT


Co zrobić z odpadami budowlanymi?
Zdajemy sobie sprawę, że pozbycie się odpadów budowlanych to nie lada kłopot, dlatego z pomocą służy PSZOK (Empegieka Sp. z o.o. Usługi komunalne, oczyszczanie miasta Morska 55, 14-500 Braniewo tel. 552432917), a w razie problemów warto zasięgnąć informacji w tutejszym Urzędzie Miasta Braniewa ( tel. 55 6440135).
Sposób postępowania z odpadami budowlanymi regulują przepisy prawa. Nie należy takich odpadów pozostawiać w otoczeniu swojej nieruchomości lub na działce sąsiedniej. Jest to absolutnie zakazane i grożą za to wysokie kary. Ponadto klasyfikowane są często jako odpady niebezpieczne lub toksyczne dla człowieka i środowiska.
Proszę pamiętać!

Gruz nie jest zwykłym odpadem i nie wolno go wyrzucać do pojemników na odpady komunalne, pozostawiać na terenach niezabudowanych, w lasach, rowach itp.;

Pracownicy Urzędu Miasta sprawdzają nielegalne wysypiska śmieci, zazwyczaj docierają do właściciela porzuconych odpadów, również przy wsparciu policji, co kończy się nałożeniem mandatu oraz nakazem uprzątnięcia odpadów;

Prowadząc prace remontowe, odpady budowlane należy gromadzić w kontenerach przeznaczonych na ich zbiórkę lub w workach typu big-bag, a następnie przekazać je firmie mającej pozwolenie na odbiór takich odpadów;

Zgodnie z art. 59a ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo budowlane korzystając z usług firm budowlanych należy pamiętać, że to na firmie ciąży uporządkowania terenu budowy;

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykonawcy robót budowlanych mają obowiązek gromadzenia odpadów budowlanych w urządzeniach specjalnie do tego przeznaczonych, jak również uprzątania wszelkich zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż placu budowy.
Jeżeli pozostawili państwo odpady budowlane w pobliżu swojej nieruchomości lub na działce sąsiedniej prosimy pamiętać o ich uprzątnięciu aby nie wpływały negatywnie na walory estetyczne i co najważniejsze na środowisko.

 

LOGO 300x225