Środa, 17-07-2024

Trzeci nabór wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło trzeci nabór wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w zakresie zapewnienia dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach „białych plam".

Od 6 czerwca 2024 r. do 6 sierpnia 2024 r. operatorzy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do internetu jest utrudniony. Celem naboru jest wyłonienie do objęcia wsparciem przedsięwzięć, które zapewnią powszechny dostęp do wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych usług łączności elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się pod ponizszym linkiem: https://www.gov.pl/web/cppc/otwarcie-trzeciego-naboru-c111.

Określone cele dla województwa warmińsko-mazurskiego to objęcie zasięgiem co najmniej 66 tysięcy gospodarstw domowych, a szacowana wartość środków publicznych, które można pozyskać na dofinansowania inwestycji to prawie 280 mln zł. Stawia to przed naszym regionem ogromną szansę na skuteczną realizację działań umożliwiających jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych i zwiększenie dostępności do nowoczesnych technologii na obszarach województwa, które nadal borykają się z tym problemem.
image0