Niedziela, 21-04-2024

KOMUNIKAT NR 5 Dragon-24 wojsko na największych, planowych ćwiczeniach.

DRAGON-2024                             DRAGON-2024                        DRAGON-2024                              DRAGON-2024                      

 

28 lutego 2024 r.

KOMUNIKAT NR 5

Szanowni Państwo,

Dragon-24 wojsko na największych, planowych ćwiczeniach.

Zwracamy się z apelem do społeczeństwa – prosimy zachować spokój, manewry wojskowe pod kryptonimem Dragon-24 są to ćwiczenia.

Żołnierze intensywnie szkolą się podnosząc swoje umiejętności, sprawdzając przygotowanie i gotowość do działania.

Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań.

Systematycznie sprawdzane oraz weryfikowane są procedury, między innymi dotyczące transportu i ruchu wojsk.

Wzmożony ruch kolumn wojska, przemieszczających się po terenie całego kraju można zaobserwować od 12 lutego.

Wojsko ćwiczy również w terenie przygodnym, dzięki czemu może szkolić się w warunkach, które dodają realizm szkolenia. Transport i ruch wojsk jest elementem znajdującym się
we wszystkich rodzajach prowadzonych przez Siły Zbrojne działań.

Posiadanie możliwości przemieszczania sił na duże odległości w celu podjęcia pełnego zakresu funkcji i zadań jest kluczowe dla zapewnienia efektywności przyszłych operacji narodowych
i wielonarodowych. Zdolność do transportu i ruchu wojsk dotyczy całego zakresu zadań
Sił Zbrojnych RP, w obecnym i przewidywanym środowisku bezpieczeństwa. 

Od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju odbywa się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem Steadfast Defender-24
i Dragon-24. Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności.
Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Za utrudnienia przepraszamy. 

Chrońmy także dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych, tablic rejestracyjnych, znaków rozpoznawczych i identyfikacyjnych.

Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności Polski.

W I połowie 2024 r. NATO przeprowadza serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem Steadfast Defender-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska odgrywa rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 jest polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw Dragon-24 (DR-24), które rozpoczęło się 26 lutego.

STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

 

 

DRAGON-2024                             DRAGON-2024                        DRAGON-2024                              DRAGON-2024               

dragon

 

 

 

 

 

 Wyborco! Sprawdź swój status

Szanowni Państwo,


W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi zachęcamy mieszkańców do sprawdzenia swojego statusu wyborcy. Warto zweryfikować czy będziemy mieli możliwość oddania głosu oraz gdzie będziemy mogli zagłosować. Aby to zrobić wystarczy przyjść do Urzędu z dowodem osobistym, do pokoju numer 5 (ewidencja ludności), żeby sprawdzić gdzie jesteśmy zameldowani i w jakim obwodzie głosowania będziemy mogli oddać swój głos. Warto to zrobić już teraz, aby przed wyborami uniknąć stania w kolejce.

W wyborach samorządowych głosować będą mogły tylko osoby, które są ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW). W rejestrze ujęci zostajemy z urzędu w momencie zameldowania na pobyt stały lub w związku ze złożonym wnioskiem o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Osoby, które nie są zameldowane na pobyt stały, a chciałby oddać głos w mieście Braniewo muszą podjąć kroki, aby zostać dopisanym do stałego obwodu.

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania daje możliwość głosowania w miejscu zamieszkania wyborcy lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (skutkuje na każde kolejne wybory/referenda). Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można składać przez cały rok.
Należy pamiętać, że można być ujętym w stałym obwodzie głosowania tylko pod jednym adresem – w momencie złożenia wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania lub zameldowania na pobyt stały - osoba zostanie wykreślona z obwodu głosowania pod dotychczasowym adresem.

Swoje dane w CRW wyborca może sprawdzić także sam za pomocą logowania https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-centralnym-rejestrze-wyborcow2 oraz w aplikacji mObywatel .

wybory samorzadowe 2024 1