Środa, 17-07-2024

9 BBKP - zawody użyteczno - bojowe na terenach kompleksów leśnych

Szanowni Mieszkańcy.

       Dowódca 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie zawiadamia, iż dniach 21-22 maja 2024 r. przeprowadzone zostaną zawody użyteczno-bojowe wojskowych drużyn zmechanizowanych.

Miejscem organizacji zawodów będą kompleksy leśne w okolicach miejscowości Braniewo, Glinka, Biedkowo, Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka, Bogdany, Garbina.

W zawodach udział weźmie ok.100 żołnierzy i pojazdy kołowe.

      Wobec powyższego, apeluję o rozważne korzystanie z w/w kompleksów leśnych w czasie trwania zawodów, w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo podczas realizacji zawodów.

                       

                                                                                              Burmistrz Miasta Braniewa

                                                  /-/Tomasz Sielicki          

braniewo news