Niedziela, 21-04-2024

KOMUNIKAT. Co zrobić z odpadami budowlanymi?

KOMUNIKAT


Co zrobić z odpadami budowlanymi?
Zdajemy sobie sprawę, że pozbycie się odpadów budowlanych to nie lada kłopot, dlatego z pomocą służy PSZOK (Empegieka Sp. z o.o. Usługi komunalne, oczyszczanie miasta Morska 55, 14-500 Braniewo tel. 552432917), a w razie problemów warto zasięgnąć informacji w tutejszym Urzędzie Miasta Braniewa ( tel. 55 6440135).
Sposób postępowania z odpadami budowlanymi regulują przepisy prawa. Nie należy takich odpadów pozostawiać w otoczeniu swojej nieruchomości lub na działce sąsiedniej. Jest to absolutnie zakazane i grożą za to wysokie kary. Ponadto klasyfikowane są często jako odpady niebezpieczne lub toksyczne dla człowieka i środowiska.
Proszę pamiętać!

Gruz nie jest zwykłym odpadem i nie wolno go wyrzucać do pojemników na odpady komunalne, pozostawiać na terenach niezabudowanych, w lasach, rowach itp.;

Pracownicy Urzędu Miasta sprawdzają nielegalne wysypiska śmieci, zazwyczaj docierają do właściciela porzuconych odpadów, również przy wsparciu policji, co kończy się nałożeniem mandatu oraz nakazem uprzątnięcia odpadów;

Prowadząc prace remontowe, odpady budowlane należy gromadzić w kontenerach przeznaczonych na ich zbiórkę lub w workach typu big-bag, a następnie przekazać je firmie mającej pozwolenie na odbiór takich odpadów;

Zgodnie z art. 59a ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo budowlane korzystając z usług firm budowlanych należy pamiętać, że to na firmie ciąży uporządkowania terenu budowy;

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykonawcy robót budowlanych mają obowiązek gromadzenia odpadów budowlanych w urządzeniach specjalnie do tego przeznaczonych, jak również uprzątania wszelkich zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż placu budowy.
Jeżeli pozostawili państwo odpady budowlane w pobliżu swojej nieruchomości lub na działce sąsiedniej prosimy pamiętać o ich uprzątnięciu aby nie wpływały negatywnie na walory estetyczne i co najważniejsze na środowisko.

 

LOGO 300x225

 

 

Trwają ćwiczenia pk. DRAGON-24

 

DRAGON-24                   DRAGON-24                   DRAGON-24

Przypominamy, że w pierwszej połowie 2024 roku NATO Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) - Dowództwo Połączonych Sił Sojuszniczych w Europie organizuje na starym kontynencie największe od kilkudziesięciu lat ćwiczenie wojskowe pk. STEADFAST DEFENDER 2024 (STDE24) będące federacją kilkunastu ćwiczeń narodowych (sojuszniczych).

Od 26 lutego 2024 r. trwa polska część ćwiczeń z udziałem sił zbrojnych innych państw pk. „Dragon 24”. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami.

Szczegóły pod linkiem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/dragon-24--najwazniejszy-sprawdzian-taktyczny

DRAGON-24                   DRAGON-24                   DRAGON-24

 

dragon