Piątek, 24-05-2024

Akcja krwiodawstwa

Serdecznie zapraszamy do udziału w planowanej 19 marca 2024 roku zbiórce krwi. Akcja  krwiodawstwa odbędzie się niezmiennie w Kolejowym Przejściu Granicznym w Braniewie na ul. Błotnej 3. Rejestracja dawców na miejscu w godz. 8-11. 

 
* Krwiodawcy, który oddał honorowo krew należy się na postawie otrzymanego zaświadczenia z RCKiK 2 dni wolnego ( 100 % płatne )
* Krwiodawca, który odbędzie tylko badania, otrzyma zwolnienie na czas pobytu w punkcie na podstawie zaświadczenia z RCKiK ( 100 % płatne ) 
* Krwiodawca, który oddał honorowo krew należy się posiłek regenarecyjny ( 4500 kcal - czekolady )
* Krwiodawca, który oddał honorowo krew min. 2 razy ma prawo do bezpłatnej karty grupy krwi ( Krewkarta )  
* Krwiodawca, ma prawo do otrzymania wyników badań laboratoryjnych
 
zbiórka krwi 19.03
terminy 2024

XXI Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne realizowany jest od 2003 roku
w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. 
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. W dwudziestu dotychczasowych edycjach w Konkursie udział wzięło już ponad 24 tysiące gospodarstw indywidualnych.

Właściciele gospodarstw rolnych uczestniczący w Konkursie mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. 

 

Ważne terminy: 
25.04.2024 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
05.07.2024 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego 
08-26 lipca 2024 r. – wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie).

Regulamin konkursu:

zalacznik_nr_1_Regulamin_XXI_BGR_2024.pdf

Więcej informacji o konkursie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/krus-zaprasza-do-udzialu-w-xxi-ogolnokrajowym-konkursie-bezpieczne-gospodarstwo-rolne

97449d8811b9c3a05f13ed0985b93ed5

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!