Piątek, 24-05-2024

Wyborco! Sprawdź swój status

Szanowni Państwo,


W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi zachęcamy mieszkańców do sprawdzenia swojego statusu wyborcy. Warto zweryfikować czy będziemy mieli możliwość oddania głosu oraz gdzie będziemy mogli zagłosować. Aby to zrobić wystarczy przyjść do Urzędu z dowodem osobistym, do pokoju numer 5 (ewidencja ludności), żeby sprawdzić gdzie jesteśmy zameldowani i w jakim obwodzie głosowania będziemy mogli oddać swój głos. Warto to zrobić już teraz, aby przed wyborami uniknąć stania w kolejce.

W wyborach samorządowych głosować będą mogły tylko osoby, które są ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW). W rejestrze ujęci zostajemy z urzędu w momencie zameldowania na pobyt stały lub w związku ze złożonym wnioskiem o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Osoby, które nie są zameldowane na pobyt stały, a chciałby oddać głos w mieście Braniewo muszą podjąć kroki, aby zostać dopisanym do stałego obwodu.

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania daje możliwość głosowania w miejscu zamieszkania wyborcy lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (skutkuje na każde kolejne wybory/referenda). Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można składać przez cały rok.
Należy pamiętać, że można być ujętym w stałym obwodzie głosowania tylko pod jednym adresem – w momencie złożenia wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania lub zameldowania na pobyt stały - osoba zostanie wykreślona z obwodu głosowania pod dotychczasowym adresem.

Swoje dane w CRW wyborca może sprawdzić także sam za pomocą logowania https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-centralnym-rejestrze-wyborcow2 oraz w aplikacji mObywatel .

wybory samorzadowe 2024 1

KOMUNIKAT. Co zrobić z odpadami budowlanymi?

KOMUNIKAT


Co zrobić z odpadami budowlanymi?
Zdajemy sobie sprawę, że pozbycie się odpadów budowlanych to nie lada kłopot, dlatego z pomocą służy PSZOK (Empegieka Sp. z o.o. Usługi komunalne, oczyszczanie miasta Morska 55, 14-500 Braniewo tel. 552432917), a w razie problemów warto zasięgnąć informacji w tutejszym Urzędzie Miasta Braniewa ( tel. 55 6440135).
Sposób postępowania z odpadami budowlanymi regulują przepisy prawa. Nie należy takich odpadów pozostawiać w otoczeniu swojej nieruchomości lub na działce sąsiedniej. Jest to absolutnie zakazane i grożą za to wysokie kary. Ponadto klasyfikowane są często jako odpady niebezpieczne lub toksyczne dla człowieka i środowiska.
Proszę pamiętać!

Gruz nie jest zwykłym odpadem i nie wolno go wyrzucać do pojemników na odpady komunalne, pozostawiać na terenach niezabudowanych, w lasach, rowach itp.;

Pracownicy Urzędu Miasta sprawdzają nielegalne wysypiska śmieci, zazwyczaj docierają do właściciela porzuconych odpadów, również przy wsparciu policji, co kończy się nałożeniem mandatu oraz nakazem uprzątnięcia odpadów;

Prowadząc prace remontowe, odpady budowlane należy gromadzić w kontenerach przeznaczonych na ich zbiórkę lub w workach typu big-bag, a następnie przekazać je firmie mającej pozwolenie na odbiór takich odpadów;

Zgodnie z art. 59a ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo budowlane korzystając z usług firm budowlanych należy pamiętać, że to na firmie ciąży uporządkowania terenu budowy;

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykonawcy robót budowlanych mają obowiązek gromadzenia odpadów budowlanych w urządzeniach specjalnie do tego przeznaczonych, jak również uprzątania wszelkich zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż placu budowy.
Jeżeli pozostawili państwo odpady budowlane w pobliżu swojej nieruchomości lub na działce sąsiedniej prosimy pamiętać o ich uprzątnięciu aby nie wpływały negatywnie na walory estetyczne i co najważniejsze na środowisko.

 

LOGO 300x225