Środa, 17-07-2024

Sadzenie roślin miododajnych

Braniewo kontynuuje sadzenie roślin miododajnych.

W roku 2024 Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ponownie przygotował środki finansowe dedykowane  samorządom z regionu na kupno roślin miododajnych. Chodzi o zadbanie o owady zapylające. Gmina Miasta Braniewo wzorem roku ubiegłego uczestniczyła w konkursie, w ramach którego otrzymała dotację wysokości 9892 zł z przeznaczeniem na zakup roślin miododajnych. Dzięki wsparciu finansowemu  Samorząd Miasta Braniewa  ma możliwość kontynuowania  rozpoczętej polityki związanej ze zwiększaniem areał terenów zielonych, powstaną nowe skwery, alejki oraz zielone wyspy, które służyć będą jako pożytek dla owadów zapylających, jak również jako miejsca odpoczynku dla mieszkańców i turystów.

Lista gmin, które otrzymały  pomoc finansową wraz z wysokością przyznanej dotacji w ramach Konkursu pn. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim „w trosce o owady zapylające” prezentowana jest na stronie internetowej:

https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/9281-wsparcie-na-zakup-drzew-i-krzewow-miododajnych

Braniewskie rabaty obsadzone zostaną kwitnącymi krzewami: tawułami japońskimi, czerwonolistnymi pecherznicami kalinolistnymi, krzewuszkami i ognikiem szkarłatnym.  W projekcie zaplanowano nasadzenie ponad 1400 krzewów.

Krzewy miododajne to jedne z najciekawszych i jednocześnie najbardziej przydatnych roślin do otaczającej nas przestrzeni. Kwitnące rośliny są nie tylko piękne, ale i konieczne dla pszczół oraz innych zapylaczy. Najbardziej kolorowe i ozdobne przyciągają te owady, dzięki czemu pszczoły mogą zapylać kwiaty. Dzięki nim na nasze skwery i zieleńce zaczną zlatywać się pożyteczne owady. Zaplanowane rośliny są popularne i mają nie duże wymagania.

Współistnienie z pszczołami było od wieków zakorzenione w naszym społeczeństwie ze względu na szacunek, jakim były darzone owady zapylające poprzez ich wpływ na  działalność związaną z wytwarzaniem pożywienia. Projekt traktuje z troską o bezpieczeństwo pszczół i owadów zapylających, które przebywają w naszym sąsiedztwie i powinno być to  zupełnie naturalna.

Jak wspomnieliśmy Samorząd Braniewa kontynuuje rozpoczętą politykę obsadzania miasta pięknymi i pożytecznymi roślinami. Dzięki w tym działaniom w mieście zrobi się nie tylko bardziej kolorowo ale i ekologiczniej. Nowe nasadzenia trafią na działki miejskie przy traktach spacerowych ulic: Botanicznej, Konarskiego, Moniuszki, Elbląskiej, 700-Lecia i Pl. Piłsudskiego.

miododajne

EUROPEJSKI TYDZIEŃ MOBILNOŚCI

ETM to sztandarowa kampania Komisji Europejskiej na rzecz podnoszenia świadomości na temat zrównoważonej mobilności w miastach. Promuje zmianę zachowań na rzecz aktywnej mobilności, transportu publicznego i innych zrównoważonych, inteligentnych rozwiązań transportowych.

Główne obchody ETM odbywają się co roku w dniach 16-22 września, a zwieńczeniem kampanii jest popularny Dzień bez Samochodu 🚶 🚴🛴🚌 🚋 🚝. 

Tegoroczny motyw przewodni kampanii to „Shared Public Space”, w polskiej wersji językowej przetłumaczone jako „Współdzielenie przestrzeni publicznej”.

„Współdzielenie przestrzeni publicznej”  oznacza lepiej zorganizowaną przestrzeń publiczną i wyższą jakość życia miejskiego. Kampania w tym roku opiera się na czterech filarach: doświadczaniu przestrzeni publicznej, wspólnym kształtowaniu przestrzeni miejskiej, tworzeniu bezpiecznego środowiska dla aktywnego przemieszczania się, w szczególności w obrębie ulic szkolnych oraz planowaniu i projektowaniu bezpiecznych ulic jako przestrzeni dla mieszkańców.

Ponieważ to coroczne wydarzenie stało się istotnym elementem w procesie kształtowania bardziej zrównoważonych i aktywnych nawyków mobilnościowych mieszkańców, Ministerstwo Infrastruktury serdecznie zachęca do włączenia się w organizację kampanii wszystkie zainteresowane podmioty: jednostki  samorządowe, placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, firmy i inne instytucje.

Rejestracja uczestników ETM 2024 jest już możliwa bezpośrednio pod linkiem: https://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=pl

Więcej informacji:

Dzień_bez_Samochodu_w_10_krokach_poradnik_kampanii_ETM.pdf

bg braniewo 01