Czwartek, 23-05-2024

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA Ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

 

Na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 16 o powierzchni użytkowej 52,80m2 wraz z piwnicą o powierzchni użytkowej 4,90m2. Przeznaczona na cele mieszkalne położona w Braniewie, przy ul. Elbląskiej 18B mająca urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą Nr EL1B/00035311/7. Sprzedaż wraz z udziałem 5770/27588 części w działce nr 259/78, o powierzchni 0,3803 ha, w obrębie nr 6 mająca urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą Nr EL1B/00033716/2.

 

Cena wywoławcza 170 000,00 zł, wadium 25 000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2024r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 09.12.2022 r., drugiego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 24.03.2023 r. ., trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22.09.2023 r. które zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Podjęto Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 149/2023 z dnia 17 października 2023 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego Nr 16 stanowiącego własność Gminy Miasta Braniewa, położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Elbląskiej 18B wraz z piwnicą i udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczonego do sprzedaży w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 08.01.2024r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

 

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą Kościuszki 109, nr kontaktowy 730 – 009 – 242

Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/artykuly/120/nieruchomosci-do-sprzedazy

http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz

www.otoprzetargi.pl