Piątek, 1-03-2024

INFORMACJA O WYWIESZONYM ZARZĄDZENIU

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostały wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 24 października 2023 r: Nr 152/2023, 153/2023 oraz 154/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.