Czwartek, 23-05-2024

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym - ul. Piłkarska

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

 

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Braniewie, przy ul. Piłkarskiej w obrębie nr 5, mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00018780/0 – sprzedaż gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

 

Działka nr 213/14 o pow. 0,1345 ha cena wywoławcza 140 100,00 zł wadium 28 000,00 zł

Działka nr 213/17 o pow. 0,0998 ha cena wywoławcza 106 000,00 zł wadium 21 000,00 zł

Działka nr 213/18 o pow. 0,1316 ha cena wywoławcza 137 400,00 zł wadium 27 000,00 zł

Działka nr 213/23 o pow. 0,1123 ha cena wywoławcza 118 400,00 zł wadium 23 000,00 zł

Działka nr 213/24 o pow. 0,1259 ha cena wywoławcza 131 900,00 zł wadium 26 000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu23.02.2024r. o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Nieruchomości objęte przetargiem były przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 29.09.2023 r., Komisja stwierdziła, iż w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty, w związku z tym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Wadium należy wpłacić do dnia 19.02.2024 roku na rachunek bankowy Urzędu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040 podając jako tytuł: "wadium-przetarg na sprzedaż nieruchomości nr… (należy podać nr ewidencyjny działki) ul.Piłkarska". Osoby zainteresowane więcej niż jedną działką powinny dokonać kilku wpłat. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu:

Pokój nr 26 tut. Urzędu, tel. 55 644 01 10,

Pokój nr 24 tut. Urzędu, 55 644 01 17,

Pokój nr 27 tut. Urzędu, 55 644 01 12.

 

Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/120/nieruchomosci-do-sprzedazy, www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz, www.otoprzetargi.pl