Środa, 17-07-2024

Forum Dialogu i spotkanie wszystkich partnerów w Rønne

WaterMan LogoW spotkaniu partnerów w Rønne reprezentanci Gminy Miasta Braniewa - Pani Anna Kapusta Zastępca Burmistrza Miasta Braniewa oraz Pan Jerzy Butkiewicz Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska - uczestniczyli wspólnie z partnerami z Politechniki Gdańskiej i Euroregionu Bałtyk. Podczas prezentacji przedstawione zostały pierwotne założenia projektów, przebieg dotychczasowych  prac oraz przedstawiono informację jakie ewentualne zmiany wprowadzone zostały wynikiem warsztatów i  dyskusji z ekspertami po wrześniowym spotkaniu w Kalundborgu (Dania). Wszyscy  partnerzy zaprezentowali swój dotychczasowy dorobek.

W trakcie pierwszego dnia wizyty uczestniczyliśmy w wizycie studyjnej odwiedzając kolejno: Oczyszczalnię ścieków oraz gospodarstwo rolne w Svaneke oraz wystawę w miejscowości Ronne dotyczącą realizowanych na wyspie  projektów związanych z produkcją i transferem energii w tym przedstawiała ona przyszłe perspektywy.

Kolejnego dnia Forum Dialogu oprócz partnerów projektu udział wzięli zaproszeni goście, między innymi wystąpili:

Claus M.Andersen z Bornholms Energi and Forysning.

Erik Kjellstrom Przewodnicząca Grupy ERB Water Core, Region Kalmar

Marie Raffin, przewodnicząca zarządu Water Reuse Europe

Manuel Boluda Fernandez, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Wodnej Region Murcji.

Przeprowadzona została dyskusja panelowa dotycząca tematyki: w jaki sposób ponowne wykorzystanie wody może przyczynić się do odporności na zmiany klimatyczne zaopatrzenie w wodę w regionie Morza Bałtyckiego?

 Ostatni dzień Forum dotyczył modelowych strategii dla ponownego odzyskiwania wody. Poszczególni partnerzy  przedstawiali założenia  przygotowywanej strategii. Każdy region projektu WaterMan przedstawił   krótką prezentację, przemyślenia i pomysły dotyczące wody, strategię ponownego jej użycia.  Istotne jest zaplanowanie  powiązania dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym i regionalnym. Ważne jest aby na etapie  tworzenia dokumentów odbyły się panele informacyjne i  konsultacja pomysłów z przyszłymi zainteresowanymi stronami.

IMG 20231107 115646

IMG 20231107 145736

IMG 20231108 160017

IMG 20231107 130827 kopia

IMG 20231108 091408