Czwartek, 23-05-2024

O projekcie podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 5 kwietnia 2023r.

WaterMan LogoW dniu 5 kwietnia 2023 r. po Sesji Rady Miejskiej w Braniewie, Radnych odwiedzili przedstawiciele Politechniki Gdańskiej na czele z Panią prof. Magdaleną Gajewską by po krótce przybliżyć Radnym cel i założenia projektu WaterMan. Dzięki temu spotkaniu Radni oraz goście zaproszeni na Sesję - w tym kierownicy jednostek organizacyjnych i prezesi spółek miejskich - mogli bardziej szczegółowo zapoznać głównymi zadaniami jakie ma przed sobą Urząd oraz terminami ich realizacji.

 

Galeria: