Piątek, 1-03-2024

Kalmar 13-16 marca 2023 r.

WaterMan Logo

W marcu 2023 r. odbyło się trzydniowe spotkanie partnerskie projektu WaterMan w Kalmarze w Szwecji. Oprócz omówienia podstawowych kwestii związanych z projektem każdy z partnerów zaprezentował siebie i swoje zaangażowanie w projekcie. Przedstawiciele wszystkich partnerów projektu wzięli udział w wizytach studyjnych w dwóch miejscach przyszłych pilotaży w Szwecji. Partnerzy zebrali nowe doświadczenia i inspiracje do działań lokalnych. Ostatni dzień poświęcony był administracyjnej i finansowej części projektu.

Spotkanie 26 stycznia 2023 r. w Braniewie

WaterMan Logo

Od rozpoczęcia projektu WaterMan, które miało miejsce na początku stycznia 2023 roku odbyło się już kilka spotkań online, w których uczestniczyli wszyscy partnerzy z 6 krajów. Projekt WaterMan, który Miasto Braniewo realizuje wspólnie z partnerami m.in. ze Szwecji, Danii i Litwy oraz Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk i Politechniką Gdańską - wkroczył w fazę realizacji.