Czwartek, 23-05-2024

Poznaj Polskę

znaki strona www

PolskiLad.jpegpoznajPolske.jpegMEiN.jpg

 

 

Dofinansowanie wycieczek szkolnych w 2023 roku w ramach programu "Poznaj Polskę"

 

Koszt całkowity: 115 665 zł

Dofinansowanie w budżetu państwa: 76 860 zł

Wkład własny: 38 805 zł

Aktywna Tablica

znaki strona www

W ramach rządowego programu "Aktywna Tablica" Miasto Braniewo pozyskało środki na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla uczniów niepełnosprawnych w kwocie 33 725,95 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 8 431,49 zł. Beneficjentem jest Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi w Braniewie.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

znaki strona www

nprcz-logotyp-poziomy-rgb.png

nprcz-belka-men-bn-ik-nck-kolor-rgb.jpg

Wsparcie w 2024 roku:

Miasto Braniewo pozyskało środki w ramach dotacji celowej z rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" w wysokości 15.000 zł na zakup nowości czytelniczych i sprzętu do biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie i Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Braniewie.

Wsparcie w 2023 roku otrzymały:

- Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi w Braniewie - wsparcie w kwocie 12 000,00 zł, wkład własny 3 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie - wsparcie w kwocie 11 596,80 zł, wkład własny 2 899,00 zł

- Przedszkole Miejskie Nr 2 w Braniewie - wsparcie w kwocie 3 000,00 zł, wkład własny 750,00 zł

- Przedszkole Miejskie Nr 4 w Braniewie - wsparcie w kwocie 2 500,00 zł, wkład własny 625,00 zł

Dofinansowano ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, których dysponentem jest Minister Finansów - "Lekcje o finansach"

znaki strona www

 

Dofinansowano ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, których dysponentem jest Minister Finansów.

Miasto Braniewo realizuje projekt edukacyjny Funduszu Edukacji Finansowej Ministerstwa Finansów „Lekcje o finansach”.

Łączna wartość projektu: 49 635 zł

Dofinansowanie: 33 660 zł

Wkład własny: 15 975 zł

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie i Szkołę Podstawową Sportową Nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi w Braniewie.

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu przy ul. Armii Krajowej w Braniewie - Budowa boiska przy SP nr 6

znaki strona www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu przy ul. Armii Krajowej w Braniewie - Budowa boiska przy SP nr 6

DOFINANSOWANIE 1 586 762 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 3 571 294,04 zł

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy w roku 2022

znaki strona www

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy w roku 2022

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022

Dofinansowanie: 145 086,74 zł

Całkowita wartość: 145 086,74 zł