Piątek, 24-05-2024

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy w roku 2022

znaki strona www

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy w roku 2022

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022

Dofinansowanie: 145 086,74 zł

Całkowita wartość: 145 086,74 zł