Środa, 17-07-2024

Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w Braniewie ul. Sportowa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Miasto Braniewo w dniu 20.04.2021 r. podpisało umowę o dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, którą przeznaczy na realizację zadania pod nazwą: ,,Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w Braniewie ul. Sportowa’’. Łączna wartość wynosi: 803 000,00 zł, z czego dofinansowanie w formie pożyczki to 587 560,98 zł. 

 

Korzystając z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Olsztynie zrealizowana zostanie inwestycja polegająca na budowie wodociągu zasilającego teren w wodę, kanalizację sanitarną odprowadzającej ścieki sanitarne z tego terenu oraz kanalizację deszczową odprowadzającej wody opadowe.

Zakres zadania obejmuje w szczególności:

  • budowę wodociągu PE 110 - 492 mb.
  • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  PCV 200 – 350 mb.
  • budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 90 – 290 mb.
  • budowę kanalizacji deszczowej PCV 300 .– 125 mb, PCV 200 – 210 mb