Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w Braniewie ul. Sportowa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Miasto Braniewo w dniu 20.04.2021 r. podpisało umowę o dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, którą przeznaczy na realizację zadania pod nazwą: ,,Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w Braniewie ul. Sportowa’’. Łączna wartość wynosi: 803 000,00 zł, z czego dofinansowanie w formie pożyczki to 587 560,98 zł.