Środa, 17-07-2024

Cyfrowa administracja - nowe e-usługi dla mieszkańców Braniewa

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Warmia Mazury Zdrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Miasta Braniewa realizuje projekt pn.: Cyfrowa administracja – nowe e-usługi dla mieszkańców Braniewa dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 3- Cyfrowy Region

Działanie 3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

W dniu 23 grudnia 2020r została podpisała umowę na dofinansowanie z Województwem Warmińsko-Mazurskim.

Wartość projektu: 2 343 465,00 zł

Koszty kwalifikowane: 2 329 296,08 zł

Dofinansowanie (85% kosztów kwalifikowanych): 1 979 901.67zł

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy.

W projekcie zaplanowano:

  • wdrożenie 22 e-usług charakteryzujących się wysokim walorem powtarzalności i wysokim poziomem
  • uruchomienie 6 systemów teleinformatycznych:
  1. Centralna platforma e-usług mieszkańca;
  2. Zmodernizowany system dziedzinowy;
  3. Elektroniczny system obiegu dokumentów;
  4. System informacji przestrzennej;
  5. System obsługi rady;
  6. System zarządzania umowami.

Uruchomione systemy będą wspomagały realizację zadań publicznych przez Gminę Miasta Braniewa i wpływać będą pozytywnie na poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów urzędu.