Piątek, 21-06-2024

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"

Logotypy Unii Europejskiej - Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa

Informujemy, że wniosek Gminy Miasta Braniewa w konkursie Granty PPGR został zaakceptowany i w dniu 13 kwietnia 2022r. została podpisana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowa o powierzenie grantu.

Przyznana kwota grantu to 1 175 500 zł z przeznaczeniem na zakup 481 szt. sprzętu komputerowego (laptop, komputer lub tablet) dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR. Lista osób zakwalifikowanych objęła tych wszystkich, którzy w wyznaczonym czasie dostarczyli wymagany komplet dokumentów lub zostali pozytywnie zweryfikowani przez KOWR.

Obecnie rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy - zgodnie z ustawą PZP, w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zakup sprzętu wskazanego we wniosku. Przybliżony termin przekazania sprzętu komputerowego to początek następnego roku szkolnego ( wrzesień/październik 2022) i jest uzależniony od wyników postepowania przetargowego i dostaw sprzętu. Zgodnie z założeniami konkursu Miasto ma 10 miesięcy na realizację projektu, począwszy od dnia podpisania umowy.

Przypominamy, że Gmina Miasta Braniewa jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu. Za zakończenie projektu rozumie się zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego. W związku z powyższym Gmina opracuje oraz wdroży procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu, monitoring obejmie wszystkie osoby, które odbiorą sprzęt.