Środa, 17-07-2024

Nowe życie Stadniny Koni w Braniewie - różnorodne biologiczne strefy rekreacyjno-wypoczynkowe

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Warmia Mazury Zdrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Utworzenie stref rekreacji i odpoczynku - zagospodarowanie parku przy byłej stadninie ul. Moniuszki.
Decyzją Zarządu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17.07.2018, projekt pn: „Nowe życie stadniny koni w Braniewie - różnorodne biologicznie strefy rekreacyjno-wypoczynkowe" otrzymał dofinansowanie w ramach działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej RPO Warmia i Mazury 2014-2020.

Wartość projektu 3 222 707,24 zł z czego dofinansowanie w wysokości wynosi 2 735 255,15 (85%). Projekt dotyczy rewaloryzacji i rewitalizacji parku miejskiego na terenie dawnego "Stada Ogierów" zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, a w szczególności: wykonania sieci alejek spacerowych (przebudowa nawierzchni), elementów małej architektury ogrodowej, polany z miejscem ogniskowym, ławek, koszy, parkingu rowerowego, ścieżki zdrowia i ścieżki krajobrazowej, ogrodzenia i oświetlenia parku, zagospodarowania zieleni, tj. wykonania prac pielęgnacyjnych, porządkowych, kształtowania terenów zieleni.
Projekt zagospodarowania zieleni zakłada uzupełnienie obsadzeń alejowych i kompozycyjnych, wprowadzenie formowanych szpalerów i żywopłotów, uzupełnienie i urozmaicenie runa parkowego obsadzeniem z bylin, krzewinek i kwiatów cebulkowych.

 

Galeria: