Środa, 17-07-2024

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Miasta Braniewa na lata 2021-2030 wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

Podaje się do publicznej informacji wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Miasta Braniewa na lata 2021-2030 wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” w postaci raportu z konsultacji.

 SRM_B_Raport_z_konsultacji_społcznych-_wersja_dostępna.pdf

W ramach trwających konsultacji społecznych dot. Projektu Strategii Miasta Braniewa na lata 2021-2030 w dniu 21.04.2022r. odbyło się spotkanie konsultacyjne w Braniewskim Centrum Kultury.

Został zaprezentowany projekt dokumentu, do którego można było wnosić uwagi i poprawki.

Osoby i instytucje, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu, nadal mogą zgłaszać uwagi do dnia 6 maja 2022r.

Więcej informacji o konsultacjach i projekt dokumentu dostępny pod linkiem

http://braniewo.pl/dla-mieszkancow/strategia-2030-braniewo/2149-strategii-rozwoju-miasta-braniewa-na-lata-2021-2030

 

IMG_5849.jpg

IMG_5855.jpg

IMG_5857.jpg

IMG_5858.jpg

Konsultacje Strategii Rozwoju Miasta Braniewa na lata 2021-2030

Stratego_logo_male.png

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj Dz. U. z 2021r. poz.1057 z późn. zm), w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/184/2020r. Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Braniewa na lata 2021-2030 podaje się, do publicznej wiadomości

projekt Strategii Rozwoju Miasta Braniewa na lata 2021-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Konsultacje odbędą się od 01 kwietnia do 06 maja 2022r.

 W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział:

 • mieszkańcy Braniewa,

 • organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność na rzecz braniewian

 • sąsiednie gminy a także ich związki,

 • lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy,

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Braniewa na lata 2021-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronach internetowych:  www.braniewo.pl  (w zakładce Strategia rozwoju) , www.bip.braniewo.pl oraz wyłożony do wglądu w Urzędzie Miasta Braniewo, ul. Kościuszki 111, pok. 19, w dniach pracy Urzędu od godziny 7:00 do 15:00.

Uwagi i wnioski do projektu Strategii Rozwoju Miasta Braniewa na lata 2021- 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko można zgłaszać:

 • online wypełniając formularz internetowy dostępny tutaj,

 • z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag zamieszczony poniżej i przesyłając:

  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. załączając skan podpisanego formularza- wersja nieedytowalna lub przez system ePUAP

  • pocztą tradycyjną lub dostarczając osobiście na adres: ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo (z dopiskiem konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Braniewa do roku 2030)

W ramach konsultacji odbędzie się również spotkanie:

 • 21 kwietnia 2022r godz. 16.00, Braniewskie Centrum Kultury, ul. Katedralna 7, 14-500 Braniewo

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Braniewa. Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 06 maja 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Prognoza oddziaływania na środowisko

Strategia Rozwoju Miasta Braniewa- Projekt

Zal. 1 do zarządzenia - SRMB formularz konsultacyjny

Strategia Braniewo 2030? Twój pomysł na miasto!

150468420_2789824127922923_1609040535226126706_n.jpg

Zakończyliśmy diagnozę miasta przeprowadzoną na podstawie analizy danych, badania ankietowego i wywiadów wśród mieszkańców oraz warsztatów diagnostycznych przeprowadzonych z pracownikami urzędu miasta i uczniami szkół podstawowych.

Teraz serdecznie zapraszamy Mieszkańców i Mieszkanki Braniewa do wspólnego planowania działań na kolejne lata. Jakie ma być Miasto Braniewo w 2030 roku?

Wystarczy kliknąć w poniższy link i wypełniając ankietę podzielić się swoim pomysłem na działania w mieście, które mogą być realizowane przez Urząd Miasta Braniewa i inne miejskie instytucje, ale także przez organizacje pozarządowe czy mieszkańców.

Link do formularza https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-b2RQRhU0MDYzFn1YtYXFWMjOJl8Pd6Htv4CYn8OsGrJ_VQ/viewform

Na Wasze pomysły na miasto czekamy do 7 marca. 

Strategia Rozwoju Miasta Braniewa

Plakat_BRANIEWO_luty_2021.jpg

Jakie ma być Miasto Braniewo w 2030 roku? 

Zakończyliśmy diagnozę miasta przeprowadzoną na podstawie analizy danych,   badania ankietowego i wywiadów wśród mieszkańców oraz warsztatów diagnostycznych przeprowadzonych z pracownikami urzędu miasta i uczniami szkół podstawowych.

Teraz serdecznie zapraszamy Mieszkańców i Mieszkanki Braniewa do dyskusji o wizji rozwoju miasta oraz do  wspólnego planowania celów i działań na kolejne lata.

Zapraszamy na spotkanie 9 lutego (wtorek) w godzinach 16.00 - 18.00 do Braniewskiego Centrum Kultury. 

Ze względu na obowiązujące obostrzenia w spotkaniu może uczestniczyć 15 osób (po 5 osób w każdej sali), aby umożliwić zachowanie bezpiecznych odległości i zasady bezpieczeństwa. 

Zapisy na spotkanie odbywają się mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie 721 308 790 

Pozostałych mieszkańców zapraszamy do dyskusji pod specjalnie przygotowanym postem zamieszczonym na profilu Facebook Miasta Braniewa oraz do składania swoich propozycji działań za pośrednictwem ankiety internetowej. 

Obserwujcie Urząd Miasta w Braniewie na Facebooku już od 15 lutego.